Online ALV

Op donderdag 19 maart jl. heeft de Algemene Ledenvergadering digitaal plaatsgevonden.  
Tijdens de ALV werden de stappen die we als vereniging hebben gezet en gaan zetten doorgenomen en werd er afscheid genomen van Marleen Hamelink en Marijn Kraakman als bestuursleden van de vereniging. Erik de Rooij werd tot nieuwe secretaris benoemd. Daarnaast is Malty Rampersad door de ledenvergadering benoemd tot algemeen bestuurslid.
Seminar Leading Change , dat eerst gepland stond op 19 maart, wordt verzet naar een ander moment later dit jaar. Dit i.v.m. de maatregelen rondom COVID-19. T.z.t. volgt een separate update voor zowel degenen die zich opgegeven hebben, als nieuw geïnteresseerden.