Over NVFM

Missie & Visie

De NVFM is dé beroepsvereniging voor Farma Managers.
De NVFM biedt haar leden, die werkzaam zijn binnen de dynamische healthcare omgeving, een actueel en inspirerend netwerk, dat hen helpt bij hun professionele ontwikkeling en het bereiken van bedrijfsdoelen. Zij levert een toegevoegde waarde voor de relevante stakeholders waaronder de patiënt in het bijzonder.
De samenwerkende NVFM leden delen relevante en hoogwaardige kennis, lopen voorop met initiatieven die waarde toevoegen, nemen verantwoordelijkheid en staan open voor discussie over vraagstukken die binnen het zorglandschap spelen.  

Het Bestuur

Erik de Rooij
Voorzitter


Merel Koppejan
Secretaris
Tina Bengtson
Penningmeester
Malty Rampersad
Algemeen bestuurslid
Martijn Goosens
Algemeen bestuurslid
Margot Bakelaar 
Algemeen bestuurslid

Expert teams

Minimaal één keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Op de ALV wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het bestuurlijke en financiële jaar, zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
Digital expert team
Het digital expert team komt regelmatig bij elkaar en nav dit inspirerende overleg organiseert het team een bijeenkomst.  Het team bestaat uit 7 deelnemers. Iedereen is welkom bij dit team, je hoeft geen digitaal expert te zijn. 
Voor meer informatie of aanmelden, dat kan bij Merel (Merel@NVFM.nl).
VBHC (Value Based Health Care)
Het Expert team VBHC is een groep die zich richt op het leveren van waardevolle zorg. Het belang van de cliënt en patiënt is leidend, de kern van de motivatie van de zorgprofessional staat centraal. VBHC verbindt kwaliteit en kosten en maakt het mogelijk te sturen op wat echt belangrijk is.
Het team komt regelmatig samen om ervaringen uit te wisselen en zullen dit jaar ook een evenement organiseren. 
Voor meer informatie of aanmelden, dat kan bij Naomi (Naomi@canvashealthcare.consulting).
Nieuw expert team
Heb je een goed idee voor een expert team dat we nog niet hebben, deel die met het bestuur en dan kunnen we een nieuw expert team samen met je organiseren. Mail naar het bestuur (secretariaat@NVFM.nl).