Over NVFM

Missie & Visie

De NVFM is dé beroepsvereniging voor Farma Managers.
De NVFM biedt haar leden, die werkzaam zijn binnen de dynamische healthcare omgeving, een actueel en inspirerend netwerk, dat hen helpt bij hun professionele ontwikkeling en het bereiken van bedrijfsdoelen. Zij levert een toegevoegde waarde voor de relevante stakeholders waaronder de patiënt in het bijzonder.
De samenwerkende NVFM leden delen relevante en hoogwaardige kennis, lopen voorop met initiatieven die waarde toevoegen, nemen verantwoordelijkheid en staan open voor discussie over vraagstukken die binnen het zorglandschap spelen.  

Het Bestuur

Jaap van Snippenberg
Voorzitter,  Portefeuille sponsors 
Marleen Hamelink
Secretaris
Naomi Tielen
Penningmeester
Marijn Kraakman
Portefeuille strategie en beleid
Erik de Rooij
Portefeuille strategie en beleid
Tina Bengtson
Portefeuille Activiteiten/bijeenkomsten
Aspirant bestuurslid

Commissies

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie organiseert minimaal 4 bijeenkomsten per jaar over actuele onderwerpen en met inspirerende sprekers.
marketing & communicatie commissie
De Communicatiecommissie ontwikkelt de communicatiemiddelen en kiest de juiste kanalen om over de activiteiten te communiceren. De commissie wil hiermee de betrokkenheid van de leden vergroten en nieuwe leden en vrijwilligers voor de NVFM werven. 
Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie richt zich op het onderhouden van de sponsorrelaties van de NVFM. Huidige en nieuwe sponsors zijn mede nodig om activiteiten te bekostigen. De commissie betrekt de sponsors zoveel mogelijk bij de vereniging en haar activiteiten.
Statuten en Huishoudelijk reglement
De statuten van de vereniging zijn het laatst gewijzigd op 15 september 2016 en zijn hier als PDF te downloaden. 

Het huishoudelijk reglement is het laatst gewijzigd op 30 juni 2016 en is hier als PDF te downloaden. 
Minimaal één keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Op de ALV wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het bestuurlijke en financiële jaar, zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

KENNISPARTNER

Sinds september 2018 zijn NVFM en MOA Profgroep Healthcare voor insight professionals nauwer gaan samenwerken. De gezondheidszorg verandert exponentieel snel en daarmee ook het vak van marktkennisprofessionals in de zorg. De twee actieve beroepsverenigingen in de gezondheidszorg gaan daarom nauwer samenwerken om hun leden nog beter te kunnen ondersteunen in hun werk. Lees hier meer over deze samenwerking.
Over MOA Profgroep Healthcare
De MOA Profgroep Healthcare is hét netwerk van marktkennis professionals in de zorgsector die het gebruik van deze markt- en klantinzichten stimuleert ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming in die zorg. De leden van de profgroep zijn werkzaam bij zorgaanbieders, farmaceutische ondernemingen en onderzoekbureaus in de healthcare sector.