Archives of Nieuws

Terugblik ‘NVFM naar 2017 en de toekomst’, 11 oktober jl.

11 oktober vond er een interactieve leden sessie plaats met als thema de toekomst van de NVFM. De sessie starten vanuit een centrale presentatie over de uitkomsten van de werkgroep positionering. Vanuit de centrale positionering werd de groep onderverdeeld in 3 subgroepen die roulerend nadachten over drie thema’s: 1.    Positionering van de NVFM 2.    Eigenschappen […]

Uitreiking eerste exemplaar boek Beyond the Pill

Tijdens de Market Access meeting van de NVFM op 17 november is het eerste exemplaar van het boek ‘Beyond the Pill’ van de auteurs Berend J. Bielderman, Lidwien van de Ven en Timo Dijkgraaf,  door dr. Gerard Schouw, directeur van de Vereniging  Innovatieve Geneesmiddelen,  in ontvangst genomen. Volgens dr. Gerard Schouw is  ‘push marketing’ voorbij  […]

Hoe positioneer je een merk als de NVFM?

Enige maanden geleden is er een werkgroep ‘Positionering NVFM’ samengesteld. Opdracht was om de huidige positie van de NVFM, als beroepsvereniging van farma marketeers, binnen het huidige dynamische zorglandschap te analyseren en te komen met adviezen voor een nieuwe positionering. De werkgroep is vier keer bij elkaar geweest en heeft hard gewerkt aan de basis […]

TNS NIPO Zorg en Farma wordt Kantar Public

TNS NIPO Zorg en Farma valt al jaren onder de tak van TNS NIPO die zich ook bezighoudt met onderzoek voor het publieke domein. We zien n amelijk sterk de meerwaarde van de bundeling van onze onderzoeksexpertise voor het brede veld van gezondheidszorg: zorginstellingen, overheid, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en farmacie. Vanaf nu gaat deze tak van […]

Algemene Ledenvergadering

Op 30 juni jl. heeft de tweede ALV van dit jaar plaatsgevonden. Na de ALV gaf Daniel Seesink een kijkje in het leven van mensapen en hield hij ons de spiegel voor. De belangrijkste reden om een extra ALV in te lassen was het afsluiten van boekjaar 2015. Tijdens de ALV werd behalve het financiële […]