TNS NIPO Zorg en Farma wordt Kantar Public

TNS NIPO Zorg en Farma valt al jaren onder de tak van TNS NIPO die zich ook bezighoudt met onderzoek voor het publieke domein. We zien n
amelijk sterk de meerwaarde van de bundeling van onze onderzoeksexpertise voor het brede veld van gezondheidszorg: zorginstellingen, overheid, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en farmacie. Vanaf nu gaat deze tak van TNS NIPO verder onder de naam Kantar Public. De internationale samenwerking binnen Kantar wordt versterkt, waardoor we toegang krijgen tot internationale expertise en tools.

Kantar Public
Kantar is ons moederbedrijf en één van de grootste data-, insights- en consultancybedrijven ter wereld. Met het gebruik van de naam Kantar Public onderstrepen we dat we onderdeel zijn van Kantar. Onder Kantar vallen ook merken als Kantar TNS en Kantar Health. Dat wij tot één familie behoren, komt vanaf nu ook terug in onze huisstijl.

Wat verandert er voor u?
In deze tijd van sociale, economische, demografische en technologische omwentelingen staat de gezondheidszorg voor enorme uitdagingen én mogelijkheden. Met Kantar Public en de samenwerking met Kantar Health geven we u toegang tot alle benodigde – nationale en internationale – expertise en tools om met deze uitdagingen om te gaan. Zo heeft Kantar internationale programma’s op het gebied van o.a. behaviour change, customer experience en digitalisering. De kennis en ervaringen die in andere landen zijn opgedaan, kunnen we eenvoudig gebruiken voor uw vraagstukken.

Onze relaties blijven hun vaste contactpersonen behouden, hier worden klanten binnenkort over geïnformeerd.

Uw waardering