Hoe positioneer je een merk als de NVFM?

Enige maanden geleden is er een werkgroep ‘Positionering NVFM’ samengesteld. Opdracht was om de huidige positie van de NVFM, als beroepsvereniging van farma marketeers, binnen het huidige dynamische zorglandschap te analyseren en te komen met adviezen voor een nieuwe positionering.

De werkgroep is vier keer bij elkaar geweest en heeft hard gewerkt aan de basis onderdelen die bij een nieuwe positionering horen. De werkgroep zal de uitkomsten bij de komende ALV in 2017 toelichten. De werkgroep bestaat uit vijf NVFM leden, te weten: Linda van der Veer, Jan Paul Groot, Berend Jan Bielderman, Marijn Kraakman (bestuurslid Strategie & Beleid NVFM) en Jaap van Snippenberg (Voorzitter NVFM).

Belangrijkste uitkomsten zijn:

  • De veranderingen die de afgelopen 24 maanden zijn doorgevoerd hebben een positief effect op de kwaliteit van de activiteiten die georganiseerd worden
  • De vereniging zal gaan richten op het betrekken van andere stakeholders (dan marketeers) binnen het cross functioneel brandteam (XFT); de rollen binnen het XFT groeien meer naar elkaar toe en er zit overlap in de kennis behoeftes
  • De Missie & Visie zijn aangepast (zal worden behandeld tijdens ALV Feb 2017)
  • De betekenis van de letter M in de naam van de NVFM verandert van ‘Marketeer’ naar ‘Manager’ (zal worden behandeld tijdens ALV Feb 2017)
  • De NVFM kan zich van een “Rational Selling Proposition” (RSP) merk ontwikkelen naar een “Superieur” merk (positioneringkubus gebruikt als theoretisch kader)

 

Heb je ook behoefte om mee te praten over de verdere invulling van het merk NVFM op basis van de structuur die door de werkgroep is opgezet? Meld je dan aan bij het secretariaat en wij nemen contact met je op.

Uw waardering