NVFM Seminar Leading Change

i.s.m. Berg & Partners

Datum: 12 november 2020
Tijden: 14:00 – 17:00 uur
Locatie: webinar
Marketeers lopen vaak voorop in veranderprocessen. Zij hebben kennis over en gevoel bij de richting die een organisatie dient in te slaan. Marktonderzoek en veelvuldig contact met huidige en nieuwe klanten en adviseurs voedt hen hierbij. Echter de rest van de organisatie verander je niet zomaar mee op het gewenste pad. Onderweg ontmoet je weerstand, onbegrip, vertragingen en bovenal ook je eigen veranderkundige valkuilen.

Tijdens een interactieve webinar gaf Leading Change expert Wilbert Savonije de deelnemers verschillende verander tools mee. Hierbij werden verschillende gepubliceerde veranderinzichten meegenomen die inzicht gaven in de psychologie achter veranderprocessen - hoe reageren mensen op veranderen en hoe kan je op basis van die wetenschap het beste een veranderproces begeleiden?

Voorafgaand aan de webinar hadden de deelnemers casussen ingediend van veranderprocessen waar zij zelf bij betrokken waren geweest. Twee van deze casussen werden tijdens de webinar in kleine break-out sessie behandeld. Wat ging fout? En hoe kun je zoiets goed aanpakken?

Ook werd in het seminar aandacht besteed aan je eigen persoonlijke veranderstijl aan de hand van de kleurentest van Caluwe die alle deelnemers ook voorafgaand aan de webinar hadden ingevuld. Deze test help je bewust te worden van je eigen denkbeelden over veranderen, wat je voor- en afkeuren zijn, en hoe je het “kleurendenken” kan gebruiken om je veranderaanpak te optimaliseren.

Na afloop van de webinar is een terugkom middag afgesproken waar de deelnemers hun ervaringen in de afgelopen maand hebben gedeeld met elkaar en om te bespreken hoe de nieuwe tools in de dagelijkse praktijk zijn ingezet.

Al me al een hele leerzame bijeenkomst, die dankzij de break-out sessies en plenaire discussies ook veel actieve deelname van de deelnemers vereiste wat zeer gewaardeerd werd. 

Over de seminarleider:

Wilbert Savonije, eigenaar van Berg & Partners, is universitair geschoold marketeer. Heeft zes jaar in FMCG gewerkt en is al ruim 25 jaar reisleider in veranderprocessen van multinationals tot scale up’s en start up’s, zowel nationaal en internationaal.