Nieuwe lidmaatschapsstructuur

Tijdens de ALV in maart is de nieuwe lidmaatschapsstructuur geaccordeerd. We bemerkten de afgelopen periode dat we diverse interessante partijen in de oude lidmaatschapsstructuur geen toegang konden geven tot de NVFM. Gezien we een netwerk willen opbouwen, leek het ons goed om daarop in te spelen. Met instemming van de ALV kennen we nu de volgende type lidmaatschappen:

  • Gewoon lidmaatschap – voor medewerkers en ZZP’ers in farma, biotech en med-dev bedrijven
  • B2B-lidmaatschap – voor medewerkers van toeleveranciers
  • Sponsorlidmaatschap – voor bedrijven

B2B-lidmaatschap is nieuw, maar biedt wel de mogelijkheid om toeleveranciers te laten aansluiten. Hierbij geldt uiteraard wel dat de personen werkzaam zijn (in marketing, sales, medische en access-rollen) als eigenaar, werknemer, of ZZP’er bij een toeleverancier/dienstverlener voor farma-, biotech en medical device-bedrijven.

Later dit jaar wordt het huidige ledenbestand bekeken en ontvangen de leden bericht die conform de criteria aan het B2B-lidmaatschap voldoen. Zij zullen vanaf 2021 vallen onder dit type lidmaatschap.

Persoonlijk lidmaatschap
De NVFM is er voor haar leden. Het lidmaatschap is (m.u.v. sponsorlidmaatschap) op persoonlijke titel. Dit betekent dat het lidmaatschap te allen tijde aan jou is gekoppeld en niet overdraagbaar is aan een collega. Mocht je wisselen van werkgever, dan neem je het lidmaatschap gewoon mee.

Uw waardering