Column: Verliefd op de toekomst

5/5 (1)

Hebben jullie het ook gezien? De blije, haast verrukte, glimlach van Diederik Gommers toen hij zijn eerste vaccinatie toegediend kreeg? Ik zag een verwachtingsvolle glimlach die bijna iets van verliefdheid had… Verliefd op een nieuwe toekomst, verliefd op een tijd waarin er geen overvolle IC’s meer zijn en er niet meer zoveel mensen in isolatie en eenzaamheid hoeven te sterven. En dat kan ik me zo goed voorstellen. Als je al 10 maanden midden in deze storm zit, wil je toch een keer naar rustiger vaarwater. Zelfs als deze storm je een van de grootste influencers van het land maakt.

En wat mij positief stemde in het korte filmpje: de makers van vaccins – helaas aangeduid met de kille, afstandelijke term ‘industrie’ – werd door hem mede bedankt voor deze mijlpaal. Het lijkt logisch, maar in de huidige tijd is het toch ook een unicum. Het farmaceutische bedrijfsleven wordt nogal eens negatief afgeschilderd. Maar er wordt door mensen uit de praktijk gelukkig ook gezien dat dit soort snelle ontwikkelingen vooral mogelijk zijn dankzij samenwerking tussen de zorg, academische kennisinstellingen, farmaceutische bedrijven en patiënten(verenigingen). Omdat elk van deze partijen kennis en kunde heeft die uniek is en samen met de kennis en kunde van de andere partijen tot betere, snellere en effectievere resultaten leidt, is samenwerking de enige weg vooruit. En dat wordt gelukkig door mensen als de heer Gommers goed gezien.

Al met al, een sprankje hoop in een donker begin van 2021!

Naomi Tielen, voorzitter

Uw waardering