Update Wet- en Regelgeving

Locatie

Carlton President
Floraweg 25
3542 DX Utrecht

Beoordeling

89,6% van de deelnemers gaf aan deze bijeenkomst aan een collega aan te raden. (cijfer 7 of hoger)
De bijeenkomst op 14 november vond plaats in het Carlton President Hotel te Utrecht. Na aankomst bleek er een grote opkomst te zijn van zo’n 65 bezoekers.

Erik de Rooij opent de bijeenkomst met een welkomstwoord. Hij vervolgt met een dankwoord voor de sponsoren. Aansluitend licht Erik de doelstellingen van De NVFM nogmaals toe waarbij hij de nadruk legt op de rol die NVFM kan spelen in het verbreden van het netwerk van alle aanwezigen. Hij vult dit aan met een oproep aan de aanwezigen om actief te worden voor de NVFM door het vervullen van een functie voor de vereniging. Zo is de vereniging in ieder geval nog op zoek naar een tweetal bestuursleden. Dit vanwege het aftreden van twee huidige bestuursleden om statutaire redenen. 

Er wordt vervolgd met een toelichting op de programma voor de bijeenkomst van deze dag. De nadruk zal liggen op gebied van ‘samenwerking’. Hoe ga je als manager in de farmaceutische industrie in de praktijk een samenwerking aan. Middels het programma van de dag zal dit benaderd worden vanuit zowel een juridische invalshoek als ook een organisatorisch invalshoek. Op basis hiervan zijn een aantal sprekers uitgenodigd die in het verslag kort voorgesteld worden.
Presentaties
De presentaties van de bijeenkomst zijn te vinden in onze LinkedIn-groep.
Ben je werkzaam in farma en benieuwd naar de presentaties van de bijeenkomst? Wordt dan lid van de NVFM LinkedIn-groep.