Patiëntgerichtheid in partnerships

Locatie

BOVAG huis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Beoordeling

De deelnemers hebben deze bijeenkomst beoordeeld met een 8,2.
De Patiënt Centraal – maar nu echt!

Niet denken vóór, maar mét de patiënt: dat was het doel van de NVFM-bijeenkomst ‘patiëntgerichtheid in partnerships’ op donderdag 22 juni. In het BOVAGhuis in Bunnik kwam een palet aan sprekers voorbij: een uitgever, een patient met de ziekte van Parkinson, een couturier en een ‘patient experience manager’ van AbbVie.

Patient journey 2.0
Frits Poiesz, van oorsprong uitgever, trapt de bijeenkomst af. Als uitgever richtte Poiesz, voor een aantal leden bekend van spreekuurthuis.nl, zich steeds meer op voorlichtingscampagnes voor patiënten. Door zijn ervaring met communicatie tussen ernstig zieken en medisch specialisten en huisartsen is hij zich uiteindelijk zelfs ‘patient journeylist’ gaan noemen. Door middel van voorlichting probeert Frits patiënten steviger in het zadel te krijgen zodat ze ‘van lijden naar leiden’ gaan. Zijn kennis is niet gebaseerd op onderzoek, benadrukt hij, maar op 25-jaar lange ervaring met patiënten en zorgpartijen.

‘We gaan naar patient journey 2.0’, vertelt Frits. ‘Mensen met een gezondheidsprobleem zullen in de driver’s seat komen, waarbij er sprake zal zijn van support by request. In de toekomst zullen patiënten gezondheid anders gaan beleven (“U bent een beetje ziek, maar dat gaan we oplossen”) en er zullen nieuwe non-farma spelers op de markt komen.’ Daarbij past ook een nieuw en dynamisch beeld van gezondheid, zoals Machteld Huber deze in 2012 introduceerde als ‘positieve gezondheid’. Hierin wordt gezondheid niet gezien als ‘de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Vanuit deze visie is gezondheid niet alleen het domein van zorgprofessionals, maar van ons allemaal’.