Multichannel marketing i.c.m. ALV

Locatie

Locatie 78
Burgemeester van de Weijerstraat 78
3981 EK Bunnik

Beoordeling

De deelnemers hebben deze bijeenkomst beoordeeld met een 7,6.
Donderdag 4 april jl. vond het Multichannel marketing event van de NVFM plaats. In zalencentrum Locatie 78 in Bunnik werd de middag geleid door Naomi Tielen, de nieuwe voorzitter van de NVFM. Daan Noordeloos, Rutger van der Lee, Joeri Gaal, Olaf de Wit en Willem Schellens bespraken tijdens hun presentaties de mogelijkheden om klantbeleving in farma toe te passen en de digitalisering van marketing. Daarnaast was er wederom veel ruimte voor discussie en werd afgesloten met een netwerkborrel.

Presentaties

De presentaties worden enkel na toestemming van de spreker op deze pagina gepubliceerd.
Presentatie Rutger van der Lee, NXT Pharma Marketing Academy
Daan Noordeloos
Rutger van der Lee
Joeri Gaal
Olaf de Wit
Willem Schellens
Algemene Ledenvergadering
Voorafgaand aan de bijeenkomst vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens de ALV werden de stappen die we als vereniging hebben gezet en gaan zetten doorgenomen en werd er afscheid genomen van Jaap van Snippenberg als voorzitter van de vereniging. Naomi Tielen werd tot nieuwe voorzitter benoemd. Daarnaast zijn Tina Bengtson en Mark Rengelink door de ledenvergadering benoemd tot algemeen bestuurslid.