Market Access meeting

Locatie

Springer Healthcare
Walmolen 1 
3994 DL Houten
Thema: Leer onderhandelen in de zorg; een spanningsveld van goede intenties
Tijdens de Market Access meeting op 19 september jongstleden kregen de deelnemers inzicht in wat de doelstellingen zijn van zowel ziekenhuis(apotheek), zorgverzekeraar als farmaceut en hoe ze op basis daarvan hun onderhandeling insteken. 

Het sfeerverslag van de bijeenkomst wordt spoedig op deze pagina geplaatst.