Market Access meeting 2015

NVFM organiseert eerste Market Access meeting.

De NVFM heeft voor het eerst een Market Access meeting georganiseerd. Centraal stond wat market access eigenlijk allemaal omvat. Wat is het umfeld, wie zijn de spelers en wat komt er bij succesvol market access management kijken?

De bijeenkomst vond plaats in het Miele Experience Center in Vianen op 19 november 2015.

Vast programmaonderdeel
NVFM is een beroepsvereniging die haar leden een gewaardeerd kennisnetwerk wil bieden, dat hen inspireert, verbindt en helpt bij het ondersteunen van het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. De leden zijn werkzaam in marketing, sales, medische en access rollen binnen farmaceutische, biotech- en medical device bedrijven. De NVFM ziet het als haar taak leden op de hoogte te houden van marktontwikkelingen. De vereniging ziet dat market access steeds belangrijker is bij het bereiken van bedrijfsdoelen en wil haar leden daarom informeren over de recente ontwikkelingen binnen dit aandachtsgebied.